IP Nedir ?

IP Nedir ?

IP en kısa tanımıyla Internet Protocol kelimelerinin ilk harflerinden oluŞan bir kısaltmadır. Adından da anlaşılacağı gibi internetin çalışması sırasında kullanılan bu protokol internet haberleşmesinin anayasasıdır.

IP Telefon Nedir?

En basit tanımıyla IP telefon ses bilgisinin IP olarak paketlenerek data Şebekesi üzerinden iletilmesidir. Genel olarak IP telefon başarılı olan her teknoloji gibi daha fazla imkanı daha ekonomik olarak sağlamaktadır. Bu nasıl olmaktadır. Aslında genel manada baktığımızda normal telefon ile IP telefon arasında büyük bir fark mevcut değildir. Fark sadece adresleme mantığının değişmesi, eski usul TDM adreslemeden IP adreslemeye geçişle sınırlıdır. Peki bu kadar küçük bir fark iletişim Şeklimizde neden bu kadar büyük bir farka sebep olmaktadır.

Eski usul adresleme mantığında her bir haberleşme birimi için (telefon iletiŞimi, data haberleŞmesi vs) uçtan uca bir iletişim kanalı kurulması gerekmektedir. Her bilgi her noktada tanınır (ses, data vs) ve ayrı iŞlemler görür. Bu kanal iletiŞim olsun veya olmasın farklı bir amaç için kullanılamamaktadır. Bu da iletişim altyapısının verimsiz olarak kullanılması sonucunu yaratmaktadır. Bu yapının yatırım maliyeti de oldukça yüksektir.

IP haberleşmede ise haberleşme kanalı aynı anda birden fazla iletişim için aynı anda kullanılır. Bilgilerin ayrıştırılması sadece son noktalarda yapılır. Ara noktalarda ses, mail, HTML gibi bilgilerin tamamı aynı işlevi görür. İletişim için uçtan uca bir kanal kurulması gerekmediği için kullanılmayan bir servis alanı diğer servislere tahsis edilebilir.

Bu da iletişimde verimlilik ve yatırımda konsolidasyon anlamına gelir. Bu iki işlemin doğal sonucu olarak IP iletişim klasik TDM iletişimden daha ekonomiktir. Bu fark ilerleyen dönemlerde IP lehine açılmaya devam edecektir.

IP Telefon Bize Neler Sağlar?

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak iş yapma Şekillerimiz değişmektedir. Artık daha hızlı, daha hareketli ve daha fazla insanla çalışmak zorundayız. İşlerimizin yapısı gereği dünyanın pek çok yerinde iş yapmaktayız. Bu da bizim her an her yerde haberleşmemizi zaruri hale getirmektedir.

IP Telefonun ve ISDN in hayatımıza katkılarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

İletişim Şekillerinin birleştirilmesi Ortak Altyapı Kullanımı Esnek çalışma saatleri ve yerleri Ekonomik ve sınırsız iletişim

ONLİNE DESTEK
Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam13
Toplam Ziyaret281035
Site Haritası